پست های برچسب زده شده

برف، دبیرستان سجاد

اااا برف چه برفی میاد

به مناسبت اولین بارش برف در سال ۱۴۰۰   تهران

اویل خرداد سال ۱۳۶۷ بود و من دبیرستانی بودم. موقیعت کلاس ما اینطوری بود که در ورود کنار تخته کلاس بود و پنجره در انتهای کلاس و پشت بجه ها بود… فکر کنم کلاس عربی داشتیم. معلم با شور و شوق داشت درس می داد. و روی تخته در حال نوشتن بود. و بچه در دفترهاشون مشغول یاداشت بودند.
یه لحظه کلاس ساکت شد و من یه دفعه گفتم: اااا چه برفی داره میاد…..
همه نگاهها با تعجب به پنجره کلاس برگشت… بیرون کلاس خورشید با تمام قوا می تابید…. و کلاس یه دفعه از خنده ترکید.
معلم رو به من کرد گفت: برف می یاد آره؟؟ حالا برو بیرون کلاس برف بازی کن…. بروووو بیرون….

پانویس

دبیرستان سجاد  خیابان فرصت   تهران