دست نوشته ها

قله دماوند

قله دماوند

قله دماوند دماوند. رسیدن به قله مگر می تواند آرزوی کسی نباشد؟ آن هم بلندترین و اسطوره ای ترین قله ایران، آن که دیو سپید

قصه ظهر جمعه

قصه ظهر جمعه بعداز ظهرهای جمعه های پاییز و زمستان، که هوا سرد می شد و نمی توانستیم در کوچه فوتبال بازی کنیم. همه چیز

روز دوبله

روز دوبله بیست‌و‌پنجم اردیبهشت هزار و سیصد و بیست‌وپنج، روزی بود که فیلم «نخستین وعده‌ی دیدار» (دختر فراری) که توسط دکتر کوشان و همکارانش دوبله

کتاب روز دوبله

کتاب روز دوبله فیلم و سینما از کودکی همراهم بود؛ از زمانی که تلویزیون لامپی ناسیونال داشتیم، تا اولین تلویزیون رنگی سانیو. کودکی ما همراه

پیام مقدم = مترونوم

پیام مقدم = مترونوم اولین بار پیام مقدم را در دبیرستان سجاد دیدم  سال اول دبیرستان بودیم و تجربی می خوندیم. پیام از اون بچه