سفرنامه کنیا

زراقه در افریقا

سفرنامه کنیا سفر، هیجان و آدرنالین بزرگترین لذتی است که می شود تجربه کرد و افریقا سرزمین دور است که باید رفت باید دید باید حس کرد.فرودگاه بر خلاف نامش آغاز قصه است اغاز پرواز فرودگاه قطر ساعت ١/٢٠ بامداد.مقصد مهم نیست حرکت مفهوم اصلی سفر است اهسته سریع انتظار دیدن شناختن همه و همه […]