پست های برچسب زده شده

سرزمین شمالی

برف از سرزمین شمالی

دهه شصت و هفتاد سریالی پخش می شد به اسم (( از سرزمین شمالی))  که داستان یک خانواده ژاپنی بود. (اون سالها به خاطر در خطر نیافتادن اسلام و مسلمین، سریال های ژاپنی به دلیل پوشش لباس های سنتی شون از صدا و سیما زیاد پخش می شد.) همیشه چهره مرد بازیگر این سریال  با ابروهای مثلثی کوچیک و گوشه چشم افتاده در یادم هست. ادامه مطلب