Category

دست نوشته

آهنگ برنادت

دهه شصت، دهه نوستالژی بسیاری از ما ایرانیان است. برنامه های تلویزیونی بسیار محدود بود و هفته ای یکبار – جمعه ها  – بعد از گوش دادن صبح جمعه با شما و قصه های مذهبی ظهر جمعه، مشتاقانه منتظر دیدن برنامه کودک و فیلم سینمایی بودیم. و گاه این فیلم سینمایی طی سالها در یک روز خاص پخش می شد. ادامه مطلب